Пенсионен гайд


Какво трябва да знаем за пенсионирането?

пенсията от държавата ще Ви осигури само санитарен минимум, с който да оцелявате

личната пенсия от универсален фонд ще допълни този минимум до приемливи, но ниски нива

само със задължително пенсионно осигуряване ще успеете да заместите до 60% от дохода си

при препоръчани около 80% заместващ доход от пенсия след активния Ви осигурителен период

ако искате да запазите стандарта си на живот след пенсиониране трябва да спестявате допълнително

личните пенсии са може би единственият "данък", който може да управлявате и от това зависи голяма част от доходите Ви след пенсиониране


Как работи пенсионното осигуряване?


спестявате и прехвърляте доходи от един период в живота си към друг

В живота на всеки има 3 основни етапа

1. Растете и учите

 • 16-25 години
 • нямате доходи, а растете и се учите
 • родителите Ви поемат Вашите разходи

2. Осигурителен период

 • 30-40 години
 • започвате да печелите пари и да спестявате за пенсия
 • управлявате спестяванията си за по-висока доходност
 • спестяванията Ви започват да трупат доходност и да нарастват

3. Пенсионирате се

 • 20+ години
 • получавате доход от държавата и Вашите лична партида в УПФ
 • харчите отложения доход и постигната доходност на спестяванията си

Илюстративен пример

Доходи и разходи през живота

lifecycle income and expenses

Примера е илюстративен и има за цел да Ви покаже, че типичното развитие на доходите и разходите на един средностатистически човек, както и да покаже, че пенсионното осигуряване е дългосрочен процес. През т.нар. осигурителен период човек започва да спестява излишъка от своите доходи за годините, в които няма да може да работи и да изкарва пари. Естествено, ако сте Бил Гейтс, може би примера не е подходящ за Вас, но за добро или лошо, повечето хора трябва да спестяват за пенсия.

Каква е пенсионната система в България?


ДОО

Държавно обществено осигуряване

ДЗПО

Допълнително задължително пенсионно осигуряване

ДДПО

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Пенсия

като % от средната заплата

60-100% заместване

+ от 20 до 40% от ДПФ

40-60% заместване

+ от 15 до 25% от УПФ

25-35% заместване

+ от 25 до 35% от фонд "Пенсии"

I стълб

II стълб

III стълб

задължително

 • за всички
 • солидарен модел
 • вноска = 12,8% от дохода
 • пълни данъчни облекчения
 • постъпва във фонд "Пенсии"
 • парите се харчат и не могат да се теглят преди пенсиониране
 • право на пожизнена пенсия
 • пенсията зависи от възрастта, осигурителния стаж, индивидуалния коефициент, личния и средния осигурителен доход
 • с малки изключения няма наследяване

задължително

 • за всички над 56 г.
 • капиталов модел
 • вноска = 5% от дохода
 • пълни данъчни облекчения
 • постъпва в индивидуална партида
 • парите се натрупват, но не могат да се теглят преди пенсиониране
 • право на пожизнена пенсия
 • пенсията зависи от осигурителните вноски, инвестиционния доход и таксите/удръжките и техническия лихвен процент
 • наследяване по права линия до 2-ра степен

доброволно

 • за всички над 16 г.
 • капиталов модел
 • вноска = каквато пожелаете
 • частични данъчни облекчения
 • постъпва в индивидуална партида
 • парите се натрупват и могат да теглят, когато пожелаете
 • срочна или пожизнена пенсия
 • пенсията зависи от срока, осигурителните вноски, инвестиционния доход и таксите/удръжките и техн. лихвен процент
 • неограничено наследяване според закона
Тристълбов модел

Примера е индикативен за масовата трета категория труд в момента и има за цел да Ви покаже, основните характеристики на пенсионния модел в България. Моля имайте предвид, че някои професии като военни, полицаи, съдии, прокурори, учители и други имат специфични условия за пенсиониране, съответно вноски и/или възможност за ранно пенсиониране и пр. Ако имате нужда от съвет моля, регистрирайте се и ще се опитаме да Ви намерим подходящ специалист, който да Ви помогне.

Пенсионната реформа

Кризата в разходопокривната пенсионно система, изградена изцяло на солидарен принцип, вещаеше финансова катастрофа при нарастващо всеобщо недоволство и в края на 90 те години България се ангажира с идеята за изграждане на тристълбова пенсионна система по примера на много страни от бившите соц-страни.

Проведената в страната пенсионна реформа през началото на века и последващите промени в нея, ефективно прехвърлиха част от отговорността и риска свързан с пенсиите на хората. За съжаление политиците пропуснаха възможността да направят информационна стратегия и да информират хората за последиците от нея.

Пенсионната реформа, протичаща в момента, предполага да се отстранят като действащата досега осигурителна система от разходопокривен тип се допълни от система от капиталово-покривен тип.

Цялата материя по задължителното пенсионно осигуряване и по доброволното пенсионно осигуряване е уредена най-вече в Кодекса за задължително обществено осигуряване и в Закона за пенсиите и осигурителния стаж. В тях подробно са определени правата, задълженията и отговорностите на пенсионно осигурителните дружества, на Комисията за финансов контрол (КФН) и другите институции, които участват в дейността на пенсионното дружество.

Пенсията от фонд "Пенсии"

Така наречената от държавата или пенсия за осигурителен стаж и възраст има за цел да даде на всички хора поне минимален доход за живота им на старини. Проблема е, че този доход, често е недостатъчен за поддържане на достоен начин на живот и обрича много хора на глад, ограничения и мизерия. Тя има по-скоро разпределяща функция и хората с по-високи доходи и осигуровки на практика дотират хора с по-ниски осигурителни доходи, такива които не са имали възможността да работят достатъчно и да натрупат изисквания от държавата осигурителен стаж.

Втора пенсия

Пенсията от универсални пенсионни фондове има за цел да допълни пенсията от държавата и се предвижда да се получава заедно с основната пенсия от държавата.

Тя е допълваща пенсия, при която вместо да бъдат използвани парите Ви за изплащане на текущите пенсии, те постъпват в личната Ви осигурителна партида, която може да управлявате като изберете и променяте при нужда или възможност универсалния си пенсионен фонд.

Целта му е да облекчи пенсионната система от големите плащания за пенсии, които се очакват в бъдеще в резултат на голямата демографска криза, през която преминава страната ни и която застрашава стабилността на системата на държавното обществено осигуряване.

Вноските в универсален пенсионен фонд се натрупват в лична осигурителна партида и се инвестират от пенсионното дружество, на което са поверени, така че да реализират доходност. Всяка вноска след приспадане на удръжките за пенсионното дружеството достигащи до 5% от вноските, купува определен брой дялове от универсалния пенсионен фонд на цената посочена на страницата на КФН за предходния ден и колкото повече вноски купувате, толкова повече дялове ще имате, съответно по-голяма сума. След време, с нарастване на доходността, цената на 1 дял се увеличава с постигнатата доходност от инвестициите на фонда и по този начин печелите.

Натрупаните средства по индивидуалната ти осигурителна партида могат да се използват само целево за предвидените в закона случаи, а именно изплащане на пожизнена пенсия и не подлежат на запор или принудително изпълнение. Осигуряването в УПФ дава право на пожизнена пенсия при достигане на пенсионна възраст за държавна пенсия. Имате право и да получите еднократно до 50% от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при загубена работоспособност над 89,99%, което не пожелаваме на никой, както и Вашите наследници (деца, родители, братя или сестри) да получат еднократно или разсрочено сумата в случай на преждевременна смърт.

Направените вноски в УПФ намаляват Вашата данъчна основа и по този начин спестявате данъци - това Ви помага да спестявате, например, всяка вноска от 100 лв намалява данъците Ви с 10 лв, които може да похарчите веднага или да инвестирате.

Доброволна пенсия

Осигуряване в доброволни пенсионни фондове е част от третия стълб на пенсионната система.

Целта му е да допълни задължителните стълбове и дава възможност за гъвкав начин за осигуряване на желан жизнен стандарт/доход след пенсиониране.

Това е напълно доброволна форма на пенсионно осигуряване, която дава пълна свобода на теглене и внасяне - избирате вноската, честотата и доброволния пенсионен фонд, който да управлява пенсионните Ви спестявания. Освен това вноските могат да бъдат лични, внесени от работодател или в полза на трето лице.

Вноските в доброволния пенсионен фонд се натрупват в лична осигурителна партида и се инвестират от пенсионното дружество, на което са поверени, така че да реализират доходност. Подобно на универсалните пенсионни фондове, всяка вноска след приспадане на удръжките за пенсионното дружеството достигащи до 5% от вноските, купува определен брой дялове от доброволния пенсионен фонд на цената посочена на страницата на КФН за предходния ден и колкото повече вноски купувате, толкова повече дялове ще имате. След време, с нарастване на доходността, цената на 1 дял се увеличава с постигнатата доходност от инвестициите на фонда и по този начин печелите.

Натрупаните средства по индивидуалната ти осигурителна партида от лични вноски могат да се изтеглят по всяко време, без ограничения, включително и преди придобиване право на пенсия (в такъв случай законът изисква да възстановите всички приспаднати от Вас ефективни данъчни облекчения).

Направените от лични вноски в доброволен пенсионен фонд намаляват годишната данъчна основа с до 10%, а вноските от работодател се признават за разход за данъчни цели до 60лв на месец на осигурено лице.

Други инвестиции

Има различни алтернативи на доброволните пенсионни фондове, които позволяват на човек да инвестира доходите си и да печели от спестяванията си. Тук са изредени няколко възможности, без претенции за изчерпателност: спестовни влогове, имоти, застраховки живот, взаимни фондове, борсово търгувани фондове (ETF), други финансови посредници, P2P инвестиции и други.

Кога ще мога да се пенсионирам?


когато покриете изискванията на държавата за възраст и осигурителен стаж

Възраст

Пенсионна възраст

Хората, които нямат необходимия осигурителен стаж, но имат поне 15 години поне 15 години осигурителен стаж, могат да се пенсионират 2 години след посочената възраст за мъжете. Хора с по-малко от 15 години осигурителен стаж, могат да се пенсионират при навършване на 80 години с т.нар. пенсия за старост, когато ще имат възможност да получат социална пенсия от държавата.

Стаж

Осигурителен стаж

За осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, отпуски за временна неработоспособност, за отпуск за бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст, на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година, времето, през което лицето е получавало обезщетение за безработица и др. Моля потърсете специализирана помощ, ако подготвяте документите си за пенсиониране, защото има много специфики и особености за различните професии.

Примера е индикативен за масовата трета категория труд в момента и има за цел да Ви покаже, основните характеристики на пенсионния модел в България. Моля имайте предвид, че някои професии като военни, полицаи, съдии, прокурори, учители и други имат специфични условия за пенсиониране, съответно вноски и/или възможност за ранно пенсиониране и пр. Ако имате нужда от съвет моля, регистрирайте се и ще се опитаме да Ви намерим подходящ специалист, който да Ви помогне.

Условия за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст

Година Жени Мъже Недостатъчно стаж
възраст стаж oбщо възраст стаж oбщо възраст стаж
2016 г. 60 г. и 10 м. 35 г. и 2 м. 96 г. 63 г. и 10 м. 38 г. и 2 м. 102 г. 66 г. 15 г.
2017 г. 61 г. 35 г. и 4 м. 96 г. и 4 м. 64 г. 38 г. и 4 м. 102 г. и 4 м. 66 г. 15 г.
2018 г. 61 г. и 2 м. 35 г. и 6 м. 96 г. и 8 м. 64 г. и 1 м. 38 г. и 6 м. 102 г. и 7 м. 66 г. и 2 м. 15 г.
2019 г. 61 г. и 4 м. 35 г. и 8 м. 97 г. 64 г. и 2 м. 38 г. и 8 м. 102 г. и 10 м. 66 г. и 4 м. 15 г.
2020 г. 61 г. и 6 м. 35 г. и 10 м. 97 г. и 4 м. 64 г. и 3 м. 38 г. и 10 м. 103 г. и 1 м. 66 г. и 6 м. 15 г.
2021 г. 61 г. и 8 м. 36 г. 97 г. и 8 м. 64 г. и 4 м. 39 г. 103 г. и 4 м. 66 г. и 8 м. 15 г.
2022 г. 61 г. и 10 м. 36 г. и 2 м. 98 г. 64 г. и 5 м. 39 г. и 2 м. 103 г. и 7 м. 66 г. и 10 м. 15 г.
2023 г. 62 г. 36 г. и 4 м. 98 г. и 4 м. 64 г. и 6 м. 39 г. и 4 м. 103 г. и 10 м. 67 г. 15 г.
2024 г. 62 г. и 2 м. 36 г. и 6 м. 98 г. и 8 м. 64 г. и 7 м. 39 г. и 6 м. 104 г. и 1 м. 67 г.* 15 г.*
2025 г. 62 г. и 4 м. 36 г. и 8 м. 99 г. 64 г. и 8 м. 39 г. и 8 м. 104 г. и 4 м. 67 г.* 15 г.*
2026 г. 62 г. и 6 м. 36 г. и 10 м. 99 г. и 4 м. 64 г. и 9 м. 39 г. и 10 м. 104 г. и 7 м. 67 г.* 15 г.*
2027 г. 62 г. и 8 м. 37 г. 99 г. и 8 м. 64 г. и 10 м. 40 г. 104 г. и 10 м. 67 г.* 15 г.*
2028 г. 62 г. и 10 м. 37 г. 99 г. и 10 м. 64 г. и 11 м. 40 г. 104 г. и 11 м. 67 г.* 15 г.*
2029 г. 63 г. 37 г. 100 г. 65 г. 40 г. 105 г. 67 г.* 15 г.*
2030 г. 63 г. и 3 м. 37 г. 100 г. и 3 м. 65 г. 40 г. 105 г. 67 г.* 15 г.*
2031 г. 63 г. и 6 м. 37 г. 100 г. и 6 м. 65 г. 40 г. 105 г. 67 г.* 15 г.*
2032 г. 63 г. и 9 м. 37 г. 100 г. и 9 м. 65 г. 40 г. 105 г. 67 г.* 15 г.*
2033 г. 64 г. 37 г. 101 г. 65 г. 40 г. 105 г. 67 г.* 15 г.*
2034 г. 64 г. и 3 м. 37 г. 101 г. и 3 м. 65 г. 40 г. 105 г. 67 г.* 15 г.*
2035 г. 64 г. и 6 м. 37 г. 101 г. и 6 м. 65 г. 40 г. 105 г. 67 г.* 15 г.*
2036 г. 64 г. и 9 м. 37 г. 101 г. и 9 м. 65 г. 40 г. 105 г. 67 г.* 15 г.*
2037 г. 65 г. 37 г. 102 г. 65 г. 40 г. 105 г. 67 г.* 15 г.*

Източник: Кодекс за социално осигуряване (КСО) последно изменен на 09.08.2016 г. * До 2023 г. вкл. според КСО, показани са данни за последната налична година за съпоставимост.

Таблицата показва условията за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст за най-масовата група осигурени в България, съгласно чл. 68 от КСО и показва както стандартните условия за мъже и жени, така и предвиденото изключение за хора, които нямат необходимия стаж. Предвижда се след 2037 г. възрастта за пенсиониране да се обвърже с продължителността на живота.

Правото на пенсия не се погасява по давност - т.е. хората, които в предходна година са изпълнили условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат да се пенсионират във всеки следващ момент по вече изпълнените условия и през следващите години, независимо от това дали след това има промени в условията за пенсиониране.

В случай, че имате необходимия стаж, можете да се пенсионирате и до 12 месеца по-рано с пожизнено намалена пенсия с 0,4% за всеки недостигащ месец осигурителен стаж.

В случай, че нямате необходимия стаж, но имате поне 15 години действителен стаж, можете да се пенсионирате при навършване на възрастта посочена в предпоследната колона.

В случай, че нямате и 15 години стаж, се предвижда пенсиониране по старост със социална пенсия за старост след навършване на 70 г., ако отговаряте на определените в КСО изисквания.


Възможности за ранно пенсиониране

Някои категории служители имат възможност да се пенсионират по-рано от показаното отгоре. Такива са голяма част от държавните служители, работещите при първа и втора категория труд, учителите и някои други.

Следващата таблица представя основните възможности за ранно пенсиониране, които предвижда Кодексът за социално осигуряване.

година Държавни служители Култура 1ва категория 2ра категория Учители
КСО чл. 69,
ал. 1-3, 5-6
чл. 69,
ал. 4 и 7
чл. 69а Чл. 69б, ал. 1 Чл. 69б, ал. 2 Чл. 69в
мин стаж 18 г. 15 г. 25 г. 10 г. 10 г. 15 г. 15 г. 25 г. и 8 м 30 г. и 8 м
възраст и стаж 27 г + възраст 15 г + възраст сбор 94 г. 100 г. 94 г. 100 г. сбор сбор
Възраст М/Ж М/Ж М/Ж Ж М Ж М Ж М
2016 г. 53 г. 42 г. и 10 м. 42 г. и 10 м. 48 г. 52 г. и 10 м. 53 г. 57 г. и 10 м. 57 г. и 10 м. 60 г. и 8 м.
2017 г. 53 г. и 2 м. 43 г. 43 г. 48 г. и 4 м. 53 г. 53 г. и 4 м. 58 г. 58 г. 60 г. и 10 м.
2018 г. 53 г. и 4 м. 43 г. и 2 м. 43 г. и 2 м. 48 г. и 8 м. 53 г. и 2 м. 53 г. и 8 м. 58 г. и 2 м. 58 г. и 2 м. 60 г. и 11 м.
2019 г. 53 г. и 6 м. 43 г. и 4 м. 43 г. и 4 м. 49 г. 53 г. и 4 м. 54 г. 58 г. и 4 м. 58 г. и 4 м. 61 г.
2020 г. 53 г. и 8 м. 43 г. и 6 м. 43 г. и 6 м. 49 г. и 4 м. 53 г. и 6 м. 54 г. и 4 м. 58 г. и 6 м. 58 г. и 6 м. 61 г. и 1 м.
2021 г. 53 г. и 10 м. 43 г. и 8 м. 43 г. и 8 м. 49 г. и 8 м. 53 г. и 8 м. 54 г. и 8 м. 58 г. и 8 м. 58 г. и 8 м. 61 г. и 2 м.
2022 г. 54 г. 43 г. и 10 м. 43 г. и 10 м. 50 г. 53 г. и 10 м. 55 г. 58 г. и 10 м. 58 г. и 10 м. 61 г. и 3 м.
2023 г. 54 г. и 2 м. 44 г. 44 г. 50 г. и 4 м. 54 г. 55 г. и 4 м. 59 г. 59 г. 61 г. и 4 м.
2024 г. 54 г. и 4 м. 44 г. и 2 м. 44 г. и 2 м. 50 г. и 8 м. 54 г. и 2 м. 55 г. и 8 м. 59 г. и 2 м. 59 г. и 2 м. 61 г. и 5 м.
2025 г. 54 г. и 6 м. 44 г. и 4 м. 44 г. и 4 м. 51 г. 54 г. и 4 м. 56 г. 59 г. и 4 м. 59 г. и 4 м. 61 г. и 6 м.
2026 г. 54 г. и 8 м. 44 г. и 6 м. 44 г. и 6 м. 51 г. и 4 м. 54 г. и 6 м. 56 г. и 4 м. 59 г. и 6 м. 59 г. и 6 м. 61 г. и 7 м.
2027 г. 54 г. и 10 м. 44 г. и 8 м. 44 г. и 8 м. 51 г. и 8 м. 54 г. и 8 м. 56 г. и 8 м. 59 г. и 8 м. 59 г. и 8 м. 61 г. и 8 м.
2028 г. 55 г. 44 г. и 10 м. 44 г. и 10 м. 52 г. 54 г. и 10 м. 57 г. 59 г. и 10 м. 59 г. и 10 м. 61 г. и 9 м.
2029 г. 55 г. 45 г. 45 г. 52 г. и 4 м. 55 г. 57 г. и 4 м. 60 г. 60 г. 61 г. и 10 м.
2030 г. 55 г. 45 г. 45 г. 52 г. и 8 м. 55 г. 57 г. и 8 м. 60 г. 60 г. и 3 м. 61 г. и 11 м.
2031 г. 55 г. 45 г. 45 г. 53 г. 55 г. 58 г. 60 г. 60 г. и 6 м. 62 г.
2032 г. 55 г. 45 г. 45 г. 53 г. и 4 м. 55 г. 58 г. и 4 м. 60 г. 60 г. и 9 м. 62 г.
2033 г. 55 г. 45 г. 45 г. 53 г. и 8 м. 55 г. 58 г. и 8 м. 60 г. 61 г. 62 г.
2034 г. 55 г. 45 г. 45 г. 54 г. 55 г. 59 г. 60 г. 61 г. и 3 м. 62 г.
2035 г. 55 г. 45 г. 45 г. 54 г. и 4 м. 55 г. 59 г. и 4 м. 60 г. 61 г. и 6 м. 62 г.
2036 г. 55 г. 45 г. 45 г. 54 г. и 8 м. 55 г. 59 г. и 8 м. 60 г. 61 г. и 9 м. 62 г.
2037 г. 55 г. 45 г. 45 г. 55 г. 55 г. 60 г. 60 г. 62 г. 62 г.

Източник: Кодекс за социално осигуряване (КСО) последно изменен на 09.08.2016 г.

Хората, които са работили в тези случаи и имат необходимите за пенсиониране възраст, години стаж в съответната категория, и ако е необходимо, сбор от възраст и приравнен към трета категория труд стаж, могат да се пенсионират по-рано.

Ако попадате в тази категория, Pension.Care все още не е напълно готов, за да Ви покаже прогноза за бъдещите Ви пенсионни доходи. Работим по въпроса и ще се радваме да ни подкрепите с дарение, ако искате да добавим и тази функционалност.

Приравняването на стажа става като 3 години 1ва категория и 4 години 2ра категория се превръщат в 5 години в трета. Приравняването на стажа става с постановление на Министерски съвет и някои служители могат да превърнат до 1 година стаж при първа категория в 3 години от трета.

Работещи при първа категория труд, които до 31.12.2015 г. имат поне 10 години такъв стаж, могат да се пенсионират при навършване на възраст 47 г. за жени и 52 г. за мъже и сбор от конвертирания към трета категория стаж и възраст от 90 години. В случай, че са съкратени от работа преди навършване на възрастта, могат да се пенсионират при навършване на 45 години. Възрастта и в двата случая, обаче, се вдига с по два месеца всяка следваща година до навършване на 55 години.