планирате уверено бъдещето си

избирате най-удачния за Вас вариант и се грижите за бъдещата си пенсия

Какво е текущото състояние на пенсионните Ви спестяванич? Какво е текущото състояние на пенсионните Ви спестяванич? Какво е текущото състояние на пенсионните Ви спестяванич?
Slide3
Имаме персонален подход
Показваме Ви най-подходящият фонд лично за Вас, съответстващ на Вашите предпочитания.
Slide5
Виждате всичко за фонда си
Натрупаната сума, всички вноски, такси и удръжки, данъчни и инфлационни ефекти.
Slide6
Сравнявате всички фондове
Всяка пенсия е индивидуална - само нашите сравнения са персонализирани за Вас.

единствено ние ви показваме

Created with Raphaël 2.1.4доходност*3%реална годишна доходност26

Каква е реалната годишна доходност?

Кога ще можете най-рано да се пенсионирате? Ще можете ли да получите пенсия, която да замести в достатъчна степен работните Ви доходи? Как можете да компенсирате недостига до желана пенсия?

Created with Raphaël 2.1.4ниво на риск*5%стандартно отклонение на доходността010

Какъв е риска от загуба на средства?

Доходността и риска вървят ръка за ръка. Вижте рисковия профил на фонда си - инфлационния, кредитния, пазарния, валутния, концентрационния и оперативния риск - за да може да изберете подходящ фонд.

Created with Raphaël 2.1.4реална цена*30стцена за 1 лев доходност0.51.5

Колко реално плащате на фонда си?

Очаквате доходност и си плащате за това, нали? Е, ние ви показваме колко от всеки 1 лев реализирана доходност остава в пенсионното дружество, вместо у Вас. Това е истинската "цена", която плащате.

Created with Raphaël 2.1.4ефективност*1коефициент на Шарп01

Ефективно ли се управляват парите Ви?

Показваме Ви доколко ефективно пенсионният фонд управлява спестяванията Ви за пенсия, за да може по-лесно да сравнявате получаваната доходност спрямо поетия от фонда риск от загуба на средства.

Важно! Никой, включително и ние, не може да предскажем бъдещето със 100% сигурност. Всички изчисления и прогнози за изготвени според действащото в момента законодателство, използвайки подадената от Вас информация и методологията ни.
Роботизираните ни услуги предлагат само индикативна информация и въпреки че вярваме, че те са достатъчно надеждни и предлагаме най-реалистичните прогнози на пазара, препоръчваме да ги съгласувате с Вашия личен пенсионен консултант или с външен експерт при необходимост. Моля, запознайте се с Условията за ползване и не забравяйте да поддържате актуален профила си.

следите представянето на фонда си

спестявате си неприятни изненади и се осигурявате в подходящ за Вас пенсионен фонд

следите състоянието на спестяванията си

представянето на фонда спрямо останалите

взимате информирани решения

спестявате си неприятни изненади

правите информиран избор

с или без консултация

увеличавате спестяванията си

спестявате си неприятни изненади

сравнения на пенсионни фондове

персонализирани сравнения

професионални консултации

безплатна предварителна консултация