Избягване на риска

Помага или пречи на пенсията Ви?

Как риска влияе подсъзнателно на решенията Ви?

  • Психологията е важна при инвестициите - научете каква роля има подсъзнанието и как по-добре да управлявате спестяванията си.
  • При секса и при инвестициите малка част от мозъка ни, идваща чак от праисторическата ера, се активизира и влияе на емоциите ни. Това подсъзнателно може да попречи при инвестиционните решения и често да ограничи ненужно размера на бъдещата ни пенсия.

Управление или избягване на загубите

Нека проверим какво е отношението Ви към риска.

Представете си, че имате следните възможности:

Може да спечелите със сигурност 10 000 лв

Може да спечелите 12 500 лв с шанс 80% и да не спечелите нищо с 20%

Ако сте като повечето хора, вероятно сте избрали вариант А. От чисто рационална гледна точка, двете опции имат еднаква стойност за очаквана печалба, но вариант Бе по-рисков. Именно допълнителният риск движи повечето хора към вариант А. Шансът за печалба на допълнителни 2 500 лв сравнен със сигурната опция не си струва риска от оставяне с празни ръце.

Това е отражение на избягването на риска иозначава, че инвеститорите са склонни да поемат допълнителни рискове, само ако са добре възнаградени за това под формата на по-голяма възвръщаемост.

Сега си представете друга ситуация - имате следните две опции:

Сигурна загуба на 10 000 лв

80% шанс да загубите 12 500 лв и 20% да не загубите нищо

Кое избрахте?

Ако сте като повечето хора, този път сте избрали Вариант Б, въпреки че ако искахте да минимизирате риска, трябваше даизберете вариант А спрямо вариант Б, който е по-рискован, но предлагага същата очаквана полза. Какво става!? Въпреки, че в първия пример повечето хора искаха да намалят риска, при втория предпочетоха да рискуват като поемат повече риск.

Избягване на риска

И двата примера показват т.н. избягване на рискове ("loss aversion") и може да се обясни с естествената тенденция да избягваме загуби, когато е възможно. Вместо да загубим,ние се опитваме да го предотвратим, доколкото е възможно, дори ако това означава, че можем да загубим повече. Много научни изследвания и анализи на истински инвестиционни решения от живота, показват че загубите се възприемат от 50% до 300% по-лоши от съпоставими възможности за печалба. С други думи, печалбите трябва да са 2-3пъти по-големи от евентуалните загуби, за да се реши човек да рискува с инвестиция.

Страхът от загуба идва от амигдалата - една от най-древните части на човешкия мозък, откъдето идват емоциите като безпокойство и страх и който вероятно е помогнал на хората да оцелеят при животоопасни ситуации.

Да продавам или да не продавам - това е въпроса

Никоя инвестиция не може постоянно да расте и рано или късно, повечето хора се сблъскват с "избягването на риска" в инвестициите си, когато отчетат загуби. За дългосрочни инвестиции като тези за пенсия обикновено най-доброто действие е да се задържи позицията и при пикове, и при спадове в цената на пазара. Но какво става, ако сме инвестираме по-краткосрочно и необходимото време за възстановяване от загубите и по-голямо от времето, за което сме искали да инвестираме (инвестиционния хоризонт)?

Представете си, че заради ниските лихви по депозитите сте изтеглили парите за абитуриентската вечер идваща след 3 години и сте ги инвестирали в пенсионен фонд. Още първата година се случва финансова криза и губите 20% от парите. За да излезнете на нула, през следващите две години трябва доходността да е 12,5% всяка година и дори повече, ако искате да реализирате доходност по-вискока от това, което бихте получили в банка. В много случаи възстановяването на цените поради финансови кризи и лоши новини за компании, при инвестиции в акции е по-бавно и дълго. Въпреки това повечето хора предпочитат да задържат инвестицията и отказват да продават дори при загуба от над 20%. Вместо това те задържат губещите си инвестиции, дори след абитуриентската вечер и мислено стават дългосрочни инвеститори.

А как е при пенсионните фондове?

При пенсинните фондове риска е много по-нисък, отколкото при акциите, но загубите могат да са много големи. Например, повечето финансови компании и пенсионни фондове през 2007/8 година, отчетоха загуби с много по-големи от 20%, но избягването на риска ако сте вложили парите си в такъв фонд, може да Ви накара да задържите инвестициите си във фонда, дори ако имате по-добри възможности за получаване на доходност с други фондове.

Дори когато могат да продадат акциите или дяловете на фонда на сравнително изгодна цена, хората често задържат активите с които са загубили, вместо да спечелят като минимизират загубата си или се възползват от добра възможност да спечелят. Подобно, хората са два пъти по-склонни да продават на печалба и да държат парите си в банка, дори ако инвестициите им имат възможност да донесат ддопълнителна доходност. Това може да доведе до значителни загуби или пропуснати възможности и да се отрази лошо, както на спестяванията Ви така и на склонността им да инвестирате вбъдеще, когато пазарът върви нагоре.

Вместо финал

Не забравяйте за амигдалата, когато инвестирате! Това може да Ви спести много пари и да се защитите от ефекта на негативните емоции върху мозъка Ви. При всички случаи не е разумно да инвестирате всичките си пари в един актив, защото тогава и загубите и емоциите да бъдат много по-големи.

Диверсифицирайте и ако не желаете да спекулирате, използвайте пенсионни или взаимни фондове, където професионални инфеститори ще го направят за Вас, но не подценявайте възможности да спечелите като преминете в друг фонд. Дори малки разлики в доходността за дълъг период от време, могат да увеличат значително пенсионните Ви доходи.

вижте още