Идеята


да направим пенсионното осигуряване и инвестициите достъпни и разбираеми за всеки


В забързаното ни ежедневие не ни достига време да помислим за бъдещето си. Уменията ни да управляваме пенсионните си спестявания често не са достатъчни. Така рискуваме да изгубим голяма част от доходите си в най-уязвимата за всички възраст и да не разполагаме с достатъчно доходи на старини.

Пенсионното осигуряване и инвестициите са твърде сложни за повечето хора. Нещо повече - това е един от най-непрозразчните пазари не само в България, но и в целия Европейски съюз според Европейската комисия! Има информационна асиметрия и нито институциите, нито хората знаят истинската възвръщаемост на пенсионните спестяванията според BetterFinance - Европейскате федерация на инвеститорите и потребителите на финансови услуги. Проблемът се признава и от EIOPA, който е европейският регулатор в областта на застраховането и пенсионното осигурщване.

Като граждани на ЕС, обаче, разполагаме с огромно богатство - правото ни на достъп до лични данни и направихме Pension.Care, за да могат всички да се възползват от това свое право по нов, умен начин, като използват съвременнната технология и огромните аналитични способности на Pension.Care. Платформата цели да да Ви помогне с мониторингът и управлението на пенсионните Ви спестявания и всеки да може бързо и лесно да взема информирани финансови решения за бъдещето си и така да получи възможност за по-достоен живот, когато проключи активната Ви възраст.

подкрепете ни

Кои сме ние?


Ние сме обикновени хора като Вас

Мисията ни е да направим пенсионното осигуряване и инвестициите достъпни и разбираеми за всеки.

Освобождаваме хората от робството на финансовото незнание и липсата на прозрачност на един от най-сложните пазари в света.

Нарекохме проекта си Pension.Care или "пенсионна грижа", защото ни е грижа за Вас.

Вярваме, че всеки има правото да знае истината за спестяванията си и че бъдещето на финансите е онлайн.

Вместо да се оплакваме решихме да направим нещо и да дадем на хората силата на технологиите и информацията, за да сте по-спокойни и по-сигурни за бъдещето си.

Васил Левски - Дела трябват, а не думи!

Манифесто


1.Всеки има правото да знае истината за спестяванията си.

2.Вярваме в бъдещето на споделената икономика основана на прозрачност, равнопоставеност и защита на Вашите права.

3.Опитваме се да дадем на хората силата на технологиите и информацията, за да са по-спокойни и по-сигурни за бъдещето си.

4.Бъдещето на финансите е онлайн - защо да си губите времето и парите, когато онлайн всичко може много по-лесно, бързо, удобно и сигурно да става в интернет!?

5.Искаме да Ви помогнем по-лесно да се справите с предизвикателствата на пенсионирането през XXI век и да получите защита срещу дезинформацията и непрозразчността.

Нашите основни принципи


Почтеност - да бъдем честни и почтени, давайки ясна и точна информация, избягвайки информация, която може да погрешна или подвеждаща;

Обективност - да не бъдем пристрастни и да избягваме външни внушения в работата си;

Професионална компетентност и грижа - поемаме ангажимент да поддържаме необходимите знания в областта и да познаваме законодателната рамка;

Поверителност - да не разкриваме предоставена ни информация без разрешение за това, освен в предвидените от закона случаи;

Професионално поведение - да избягваме всякакви действия , които биха могли да се отразят негативно върху престижа ни и доверието Ви в нас.

Не ни харесва начина, по-който работи системата днес

Дори методът за изчисляване на доходността, която Кодексът за социално осигуряване изисква, не отчита удръжките, достигащи до 5% от всяка Ваша вноска, както и инфлацията, която може да намали значително покупателната способност на парите във времето.

,

Ние сме първите, които се опитват да Ви кажат истината - никой досега не се осмели да го направи.