Алтернативни пенсионни проверки

или инвестират ли се спестяванията ни за пенсия в свързани лица

За пенсиите или хубаво или нищо...

Така вероятно мислят в КФН, ако може да съдим по действията им около проверките на активите на пенсионните фондове. Резултатите от съпроводените от редица скандали и издънки проверки, показаха че сектора е стабилен и няма проблеми. Дотук с хубавота, a сега за нищото... Резултатите от вторите порверки в сектора не бяха публикувани, според Европейските ни партньори Министерството на финансите има възможности за инвестиции в "де факто свързани лица" и вероятно някои фондове инвестират голяма част от спестяванията ни за пенсия, заобикаляйки закона.

Направихме независима проверка и попитахме официално КФН какво става

Очаквайте подробности.....

262641201076185560173827159670157195.53999999998131777.9117230.5810237490600.2399999999985877.5500000000282193.9000000000174772.187345471615.7743953.5142840.5836072360503362633430.7833321.40999999999631279308992647926218250932411123509.31999999999622787.8799999999971995018100.089999999997177131748014777.730000000001126381219112084.53108471059695708128.11000000000170946783666462015743529251114494438140814046.0229432655257924462150200720071595130412631173.181000980846772756756710700656603.4840137728018314087806229312/31/2016 673,7617-8% от спестявания за втора пенсияенергетика 34,077енергетикаКИС 157,196КИСнедвижими имоти 138,567недвижими имотипромишленост 129,831промишленосттърговия и услуги 115,820търговия и услугифинанси 98,270финансиАлианса 36,072АлиансаБъдещето 102,374БъдещетоСилата 185,560СилатаДоверието 31,279ДовериетоРодината 12,191РодинатаХоландците 17,480ХоландцитеИнститута 2,655ИнститутаСъгласието 262,641СъгласиетоТоплината 23,509ТоплинатаАДСИЦ 24,821АДСИЦакции 185,888акцииКИС 157,196КИСкорпоративни облигации 305,857корпоративни облигацииАлианса 57,378АлиансаДоверието 16,110ДовериетоРодината 980РодинатаБъдещето 146,625БъдещетоХоландците 4,157ХоландцитеИнститута 2,579ИнститутаСилата 428,628СилатаТоплината 17,304Топлината