Пенсиониране 2017

пенсионни новости и промени през годината

Kакво ново при пенсионирането?

Какво се променя? Какво да очаквате?

 • Осигуряване за работещи през 2017 г.
 • Условия за пенсиониране през 2017 г.
 • Важни законодателни промени през годината
 • Пенсионни проверки и техните потенциални ефекти
 • Европейската перспектива - какво да очакваме?

За работещи

От 01.01.2017 г. се вдига осигурителната вноска за държавна пенсия и минималната работна заплата, с което осигурителните прагове, както и възрастта и стажа за пенсиониране по старост. Вижте какви са основните осигурителни вноски през годината.

Осигурителни вноски според категорията труд и вида осигуряване

Вид осигурен
Трета категория Втора категория
Първа категория
работещи самоосигурени
за ДОО*18,3 18,8 21,3 21,3
за УПФ*5555
за ППФ--712
за здравно8888
за ТЗПБ**0,40,40,51,1
Общо31,7%32,2%41,8%47,4%
Забележа:
Вноските са общо - в процент от осигурителния доход и включвт и вноските за сметка на работодателя. При някои осигурени, като държавните служители и следователите например, вноските могат да са изцяло от работодателя. Някои държавни служители, работещи при 1ва и 2ра категория, не се осигуряват в ППФ. Учителите се осигуряват допълнително и в учителски пенсионен фонд с вноска от 4,3%.
Съкращения: ДОО - Държавно обществено осигуряване, УПФ - Универсален пенсионен фонд, ППФ - Професионален пенсионен фонд, ТЗПБ - Трудово заболяване и професионална болест.
* Родените преди 1960г. не се осигуряват в УПФ и вноската им се добавя към тази за ДОО
** Mинимална вноска - размера зависи от професията.
Осигурителни доходи
Минимална работна заплата: 460 лв ( 9,5%)
Минимални осигурителни прагове: без промяна
Максимален осигурителен доход: 2600 лв Данък върху доходите: 10%
 • Вноската за държавна пенсия нараства с около 7% и предстои да бъде увеличена отново с около 5,5% до достигане на 19,3% за най-масовата група работещи през 2018 г.
 • Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, се запазва като до 5400 лв. общо през предходната година е 460 лв на месец, от 5400.01 до 6500 лв. - 500 лв, от 6500.01 лв. до 7500 лв - 550 лв и 600 лв при доходи над над 7500 лв през предходната година.
 • Осигуровките се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца на полагане на труда.

За пенсиониращи се през 2017

През 2017 г. в най-масовия случай получавате право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при 64 г. възраст и 38 г. и 4 м осигурителен стаж за мъжете и съответно 61 г. възраст и 35 г. и 4 м. стаж за жените като възрастта и стажа за пенсия се вдигат с по два месеца. Ако стажа Ви е над 15 години, но нямате необходимия стаж, може да се пенсионирате при навършване на 66 години. Важно е да знаете, че ако сте имали право да се пенсионирате в предходни години, не сте загубили това право и все още може да го направите по старите условия, независимо от възникналите впоследствие промени в условията за пенсиониране.

Пенсиите се осъвременяват и процентът за всяка година осигурителен стаж достига 1.126. Минималната пенсия за осигурителен стаж от 161,38 лв в началото на месец юли става 180 лв и през октомври се предвижда да достигне 200 лв, като при недостигащ стаж мимималната пенсия не може да е по-ниска от 85% от посочените суми. Социалната пенсия за старост също се увеличава от 1 юли и от 118,14 лв става 120,98 лв.

Максималната пенсия от държавата остава непроменена. Важно е да знаете, че тя се отнася само за "държавните" пенсии и не важи за личните (частни) пенсии, при които няма таван за размера на пенсионните Ви доходи, а размера им се определя от натрупаната сума и срока - имате право да закупите срочна или пожизнена пенсия от частен пенсионен фонд, която не подлежи на облагане с данък върху доходите.

Пенсионни доходи
Минимална пенсия: 180,00 лв ( 14,3% )
Минимална пенсия при недостигаш стаж: 153,00 лв ( 14,3% )
Социална пенсия за старост: 120,98 лв ( 2,4% )
Максимална пенсия: 910,00 лв ( 0% )

Имате възможност за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ако не Ви достигат до 12 месеца до изискваната възраст, но пенсията ще бъде с намален размер. При определени условия може да закупите и до 5 години осигурителен стаж. Цената за година се изчислява върху минималния осигурителен доход за самоосигурени лица, който е 460 лв и 1 година стаж в масовия случай струва малко над 1000 лв ( 12м х 460 лв х 18.3% ).

Промяна на осигуряването от УПФ в НОИ и обратно

Ранно пенсиониране

Конституционният съд потвърди правото на хората родени след 1960 г. да избират къде да се осигуряват и съответно каква пенсия да получат – две пенсии (от УПФ и НОИ) или само една държавна. Ако се осигурявате в Универсален пенсионен фонд (УПФ), имате право на „държавна“ пенсия в намален размер (пропорционално на осигуряването в УПФ вместо във фонд "Пенсии") и „втора“ пенсия от Вашия УПФ, а ако промените осигуряването си от УПФ във фонд "Пенсии", бихте получили само 1 „държавна“ пенсия, но в пълен размер.

Имате право да упражните това свое право до 5 години преди да навършите стандартна пенсионна вързаст, но всеки ден около 100 жени преминават тази граница, губейки това свое право, често дори, без да осъзнават, че биха могли да увеличат размера на пенсията си с едно свое решение.

Кое е по-изгодно е труден въпрос и зависи от много фактори като избора на УПФ, размера на вноските, натрупаната сума, очакваната доходност, таксите и удръжките, осигурителният стаж, осигурителният доход и средният осигурителен доход, размерът на минималната и максималната пенсия и пр.

Пенсиониране

Важно е да знаете, че спестяванията в частни фондове са лична собственост и се наследяват от съпрузи, родители и деца, докато средствата в НОИ, биха потънали в НОИ в случай на смърт. УПФ изплаща до 50% от средствата в случай на инвалидизация над 90%, което не пожелаваме на никой, докато в НОИ не, но вероятно ще приобиете право на т.нар. инвалидна пенсия. Пенсиите от частни фондове се "индексират" с техническия лихвен процент, определен от КФН на 3% и се коригират тримесечно с реално постигнатата доходност, докато индексацията на държавните пенсии е с половината от ръста на средния осигурителен доход и инфлацията. За разлика от частните фондове, където пенсията е напълно финансирана (поне за очаквания срок на изплащане на пенсите), държавната пенсия е по-скоро обещание за изплащане на определена сума след пенсиониране с пари, които все още няма от вноските на бъдещите работещи.

Демографската криза може да направи обещаният размер на пенсиите прекалено висок за бюджета на Държавното обществено осигуряване и дори и в момента вноските на са достатъчни за изплащане на пенсиите, съответно държавата додава от други данъци. Вбъдеще може да се наложи да бъдат увеличени по-ниските пенсии и социалните плащания на голяма група неосигурени и недоосигурени хора в солидарния стълб, за да се осигури доходи и правото на живот на тази група, което вероятно ще е за сметка на хората, които са плащали повече осигуровки и имат по-високи "обещани" пенсии. В момента България е в топ 10 в света с дял на хората над 65 години в населението и между 2015 и 2050 година този дял се очаква да се удвои и ще има все по-малко работещи на всеки пенсионер, безработен, икономически неактивен и малолетен български гражданин, което поставя под риск системата на държавното обществено осугуряване.

 • Ако имате достатъчно време (примерно, над 10 години) до придобиване на право на пенсия, може да е удачно да продължите осигуряването си в УПФ, доколкото може да се прехвърлите в НОИ по-късно (до 5 години преди стандартната пенсионна възраст), ако това се е по изгодно за Вас.
 • Важно е да знаете, че ако преминете тази граница, губите това право и е препоръчително да се възползвате от услугите ни или да се консултирате със независим специалист, за да може да изберете по-удачния за Вас вариант и да получите по-висока пенсия.

Ранно пенсиониране през 2017 г.

Изискванията за ранно пенсиониране също се променят като възрастта и стажа нарастват с до 4 месеца.

Най-рано могат да се пенсионират държавните служители, работещи като летци, парашутисти и водолази и балерините - при навършване на 43 години. Тези държавни служители трябва да имат минимум 15 години "специален" стаж, а балерините - поне 25 години.

Сравнително рано - на възраст 53 години и 2 месеца - могат да се пенсионират и други държавни служители, които имат поне 18 години специален стаж. Такива са военнослужещи, полицаи, пожарникари и някои други. Голяма част от тях имат право да получат и до 20 заплати при пенсионирането си.

Работещите при тежки условия на труд също могат да се пенсионират по-рано от 3 до 7 години по рано. При първа категория с поне 10 години специален стаж мъжете могат да се пенсионират при навършване на 53 години, а жените при 48 години и 4 месеца. Работещите при втора категория могат да се пенсионират с минимум 15 години такъв стаж като мъжете придобиват право на ранно пенсиониране на 58 години, а жените - на 53 години и 4 месеца. Освен държавната пенсия - те могат да получат и срочна пенсия за ранно пенсиониране от професионалния си пенсионен фонд. Специфичното тук е, че се създава възможност за осигурените лица да упражнят правото си на избор еднократно да променят осигуряването си от ППФ във фонд „Пенсии“ на ДОО, като по този начин изберат вида на пенсията, която ще получават – обещание за пенсия в пълен размер от държавата или напълно финансирана срочна пенсия за ранно пенсиониране от ППФ от натрупаните средства в индивидуалната си партида. Ако не се пенсионират при навършване на възрастта и продължат да работят - могат и да прехвърлят спестяванията си от ППФ в УПФ.

 • Важно е да знаете, че ако отидете в НОИ, служителите им могат да Ви дадат да подпишете документи за ранно пенсиониране, без коректно да Ви обяснят последствията и така да прехвърлите личните си спестявания от ППФ във фонд "Пенсии", дори ако това не е изгодно за Вас. В последствие е изключително трудно и скъпо да възстановите правото си на пенсия от ППФ и е свързано с водене на съдебни битки и много разходи.
 • Препоръчваме Ви да посетите Вашия ППФ, за да научите натрупаната там сума и да получите код за онлайн достъп до индивидуалната си партида и електронно досие, след което да се консултирате с независим специалист преди да вземете решение. Може да заявите безплатна предварителна консултажия тук или да потърсите независим експерт, който да Ви посъветва.

Около 2 години по-рано могат да се пенсионират и учителите. Мъжете придобиват такова право при навършване на 60 години и 10 месеца и поне 30 години и 8 месеца специален стаж, а жените - на 58 години с минимум 25 години и 8 месеца стаж. Учителите се осигуряват и в Учителски пенсионен фонд, откъдето се изплащат и пенсиите им за ранно пенсиониране до навършване на възрастта за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст.

Институционални неволи

Пенсиите зависят до голяма степен и от институциите.

 • Предложените промени в Кодекса за социално осигуряване на Министерството на финансите, вместо да внесат ред в реда и начина на изплащане на пенсиите от частни пенсионни фондове, може застрашат личните ни пенсионни спестявания, а пенсионните проверки на КФН дори не се публикуваха от институцията, която е създадена да защитава интересите на осигурените.

Пенсионните проверки ка КФН

Пенсионните проверки на Комисията за финансов контрол

Накратко, след като се забави на няколко пъти, включително и при старта, смени одитора, отговорен за проверката на почти половината средства в лични пенсионни спестявания, който май се оказа и с "непреки" роднински връзки с шефа на Осигурителен надзор и получи остри критики от европейският регулатор EIOPA, и след неколкократно отлагане, през февруари КФН показа резултатите от проверките.

Въпреки че обяви проверките за успешни, че "няма инвестиции в свързани лица" и че корекциите в стойността на активите като цяло за сектора бяха малки, много въпроси останаха неизястнени и КФН задължи пенсионните фондове да направят отново проверки, но не към средата на 2016 г. като първата проверка, а да обхванат цялата 2016 година. Резултатите, обаче, не бяха обявени.

 • Попитахме официално Комисията за финансов надзор какво става с пенсионните проверки с инструментите, с които разполагаме (заявление за достъп до обществена информация) и очакваме официалния отговор на КФН. Очаквайте подробности!

Pension.Care бе неприятно изненадан от липсата на прозрачност от страна на регулатора и странните събития около проверките. Според Доклада за България за 2017 г., включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси "Прегледът на пенсионните фондове доведе до малки корекции в нетните активи на фондовете. Тези прегледи обаче подчертахаважни въпроси за някои фондове, включително инвестиции в неликвидни финансови инструменти, експозиции към свързани лица в по-широк икономически смисъл и сложни структури на кръстосани участия. Всички тези фактори могат да окажат съществено влияние върху дългосрочните ползи, произтичащи за титулярите на партиди в пенсионните фондове.", a според Частичната предварителна оценка на въздействието на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, изготвен от Министерството на финансите, КСО допуска "инвестиции в de facto свързани лица", има "риск от недобри практики в корпоративното управление на ПОД и отсъствие на нормативна опора за адекватни мерки от надзорния орган в някои области", "ниско ниво на дейността по осигурително посредничество и негативен ефект върху потребителите", "недостатъчно ефективен контрол от банките попечители", прилага се "остаряла уредба, която не е в синхрон с други изисквания".

Напомняме, че компания която е разследвана за фалита на КТБ, беше избрана за проверяващ на пенсионните фондове с най-много активи, например. Това никара да направим алтернативен преглед на активите и да създадем независим индекс на риска показващ какви са рисковете свързани с инвестиции в свързани лица, показващ нивото на добро корпоративно управление за всеки фонд. Може да прочетете повече за алтернативната ни проверка на активите в нашия блог.

Новата проверка се наложи вероятно защото не е ясно дали пенсионните фондове са приложили препоръките за корекции на активите си. Това на пръв поглед дребно нещо има огромен ефект и засяга стойностите на 1 пенсионен дял, а оттам влияе на обявените доходност, ниво на риск, размер на част от таксите за пенсионните фондове и засяга пряко интересите на хората.

Предложения за промени на КСО

 • Тихомълком, без почти никаква публичност, публично обсъждане и отразяване в медиите, Министерстото на финансите внесе проект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, съгласуван с пенсионноосигурителните компании, който може да изложи на риск личните ни спестявания на пенсия!

Въпреки констатираните проблеми, свързани с "инвестиции в де факто свързани лица" при някои фондове и редица други проблеми в сектора, Правителството одобри Законопроекта на пенсионните компании за промяна на КСО, с който се предлага да отпаднат редица ограничения при инвестициите на пенсионните фондове. Това поставя пред огромен риск личните ни пенсионни спестявания! Все едно да те е страх, че ще ти откраднат колата от гаража и да си сложиш аларма, но само на къщата, че и да изключиш звука, за да не се стряскаш от шума.

Вместо да се излагат на риск личните пенсионни спестявания на всички, може просто да се въведат мултифондовете, с които всеки да може да избере и по-рисков пенсионен фонд, за да подобри диверсификацията и очакваната доходност на спестяванията си, но не мислим, че е разумно да се даде по-голяма свобода на фондовете да инвестират спестяванията ни в момент, когато има риск те да продължат да се инвестират в "де факто" свързани лица. Каква е гаранцията, че така няма да продължи тази порочна практика, дори в по-голям мащаб!?

Обръщаме Ви внимание, че според частичната оценка за въздействие законодателството в момента "допуска и инвестиции в de facto свързани лица", "в надзорната практика на Комисията за финансов надзор (КФН) са констатирани редица проблеми и законодателни пропуски по отношение на пенсионните фондове. Също така, вследствие на проведените през 2016 г. и началото на 2017 г. прегледи на активите на пенсионните фондове са идентифицирани несъответствия с международни и европейски практики и препоръки.". Изпратихме им официално нашето становище "За повече прозрачност в пенсиите", за да се опитаме защитим интересите на хората

Другите важни предложения за промени са, че отново се предлага да бъде отменен полът като актюерски фактор - това касае вторият стълб и пенсиите, които предстои да се изплащат от УПФ. Ако се приеме това предложение, "вторите" пенсии от УПФ на мъжете вероятно ще намалеят, а тези на жените ще се увеличат, защото средностатистически живеят по-дълго и получават пенсии повече време от мъжете. Трудно е да се каже точно с колко, но вероятно увеличението/намалението ще бъде с между 10 и 20% в зависимост от възрастта на пенсиониране и новите актюерски таблици, които трябва да одобри Комисията за финансов контрол.

Другите промени касаят повишаване на изискванията към управлението на пенсионноосигурителните компании, банките попечители и осигурителните посредници, което според нас е стъпка в правилната посока, но са необходими повече промени и работещи институции, за да има реален ефект. Би следвало на съпоставими изисквания да отговаря и надзора, но такова предложение няма.

Европейската перспектива

От Европа идват положителните новини: създава се единен капиталов пазар, дава се възможност за получаване на повече и по-качествена информация за потребителите, предлага се създаването на единен европейски пазар за пенсионни продукти.

Mного повече прозрачност и полезна информация за потребителите

Предоставяне на пенсионни продукти

Миналия декември беше приета Директивата IORP 2 (Institutions for Occupational Retirement Provision) и трябва да бъде приложена до 2 години в целия ЕС, в т.ч. и в България. В съяото време Комисията за финансов контрол не предвижда почти никакви инициативи в областта на пенсиите в програмата си за 2017 г. Надяваме се КФН да ревизира програмата си и да се придържа стриктно към закона за създаването и конкретно към една от основнате си цели да защитава интересите на осигурените лица. Надяваме се, че скоро и в България хората ще получават ясно пенсинно становище какви пенсионни права са натрупали, колко им е струвало това и какви пенсии могат да очакват.

Пан-европенски пенсионни продукти

Европейската Комисия прие предложение за паневропейски персонален пенсионен продукт (PEPPP - Рan-European Personal Pension Product от английски), за да предостави по-голям избор на хората и да осигури по-конкурентни, сигурни, евтини и прозрачни лични пенсионни продукти. Тя ще са доброволни и са алтернатива на доброволните пенсионни фондове, а не на задължителното пенсионно осигуряване в Универсални и Професионални пенсионни фондове или във фонд "Пенсии" и подобни.

PEPPPs

Основната цел е премахването на границите и свободно движение на спестявания и капитали. Хората могат да закупят такъв продукт от много повече места (онлайн, банки, инвестиционни дружества и други) като при продажбата им ще трябва продавачът да се увери, че те са подходящи за клиента. Предвижда се възможност на избот на до пет различни рискови профила и ще има защита на инвестицията, която ще защити като минимум вноските на хората. Всеки фонд се предвижда да има опция за възстановяване поне на сумата от направените вноски и ще трябва да показва представянето си спрямо бенчмарк - общ показател, спрямо който различните пенсионните фондове да сравняват резултатите си. Потребителите ще могат да променят рисковата насоченост на схемата си или доставчика на услугата веднъж на пет години.

Звучни супер, нали? Предстои, обаче, предложението да бъде гласувано в Европарламента и Съвета на Европа, а първите такива фондове да са налични на пазара едва след 2-3 години, ако бъде прието предложението.

Още прозрачност и защита на потребителите

На хоризонта са и доста положителни промени в областта на други инвестиционни продукти, като взаимните фондове и застраховките, например, но няма да Ви отекчаваме с подробности. Време е за истинска прозрачност и ние се стремим да въвеждаме най-добрите световни практики в областта. Надяваме се институциите да не ни се разсърдят за градивната критика, а да се стегнат и да работят за запазване на интересите на хората. Имат много работа!

вижте още